top of page
Vyhledat
  • connectchurchsk

Ale najprv...

Aktualizováno: 26. 2. 2022

Lukáš 9,61-62


Stretávame skrze text jedného z ľudí, ktorý sa sám slobodne rozhodol nasledovať Ježiša, ísť za ním. Toto rozhodnutie nesúviselo ani tak s obrátením, ako s jeho túžbou prispôsobiť, podriadiť svoj život potrebám Božieho kráľovstva.


Konkrétne išlo o putovanie s Ježišom a s tým spojené branie plnej účasti na Ježišovom poslaní, ktorým bolo ohlasovanie Božieho kráľovstva.


V živote ľudia majú veľa túžob. Niečo si kúpiť, zažiť, od niečoho sa oslobodiť, niečo dosiahnuť...


Túžba je spúšťačom mnohých dobrých, ale aj zlých rozhodnutí v našich životoch. Popisuje sa ako silné intenzívne chcenie spojené s citovým zápalom.


Dúfam, že sa zhodneme na tom, že z hľadiska viery v Boha Biblie je najušľachtilejšou túžbou, túžba prispôsobovať, podriaďovať svoj život top potrebám Božieho kráľovstva.


Preto je dôležité, aby sa v širokej škále našich túžob nachádzalo aj toto silné intenzívne chcenie spojené s citovým zápalom prispôsobovať a podriaďovať svoj život top potrebám Božieho kráľovstva sprevádzané pevným rozhodnutím zostať v tom verný až do smrti.


Muž v našom príbehu mal túto túžbu. V hlave mal však súčasne aj inú túžbu – túžil rozlúčiť sa s rodinou skôr ako pôjde za Ježišom.


Preto hovorí Ježišovi: Pane pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.


Bola jeho túžba rozlúčiť sa s rodinou zlá? Nie. Veď keď človek odchádza na dlho alebo navždy z domu, rozlúčenie je na mieste, dokonca až nevyhnutné.


Zlé bolo, že plné podriadenie svojho života potrebám Božieho kráľovstva podmienil tým, že mu Ježiš dovolí rozlúčiť sa s rodinou.


Muž povie: Pane pôjdem za tebou. A aké dve slová povie hneď za touto vetou? Slová: ALE NAJPRV


Slová ALE NAJPRV sú zabijakom odovzdaného života pre Božie kráľovstvo.


Pôjdem, ale najprv. Prispejem, ale najprv. Zúčastním sa, ale najprv. Pomôžem, ale najprv.


Tento človek ešte ani nenastúpil na cestu dôsledného podriaďovania svojho života potrebám Božieho kráľovstva a až mal na stole jedno ALE NAJPRV.


Myslíte, že by bolo posledné? Ja myslím, že by bolo prvé z mnohých.


Mimo iného aj preto, lebo bolo spojené s rodinou.


Obávam sa, že v súvislosti s našimi rodinami (česť výnimkám) vyprodukujeme najviac ALE NAJPRV.


Na druhom mieste v produkcii ALE NAJPRV stoja vlastné záujmy.


Na treťom elektronické médiá, hry a sociálne siete. Rozmýšľajme o tom.


Aká bola odpoveď Krista na ALE NAJPRV?


Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť nie je súci pre Kráľovstvo Božie.


Položiť ruku na pluh znamená, že ocitnúť sa v momente zlomu. Niečo nové začína a niečo staré sa končí.


Ak sa však už v momente zlomu obzerám späť, ak nastoľujem nové a nové ALE NAJPRV, budem síce spasený, ale ako cez oheň – moje dielo zhorí. Prečo?


Lebo som na základe, ktorým je Kristus vďaka svojmu ALE NAJPRV staval zo sena a slamy a tak som sa stal nepoužiteľným pre vrcholové, top ohlasovanie Božieho kráľovstva.


Želám tomuto spoločenstvu mužov a ženy použiteľných na vrcholové, top ohlasovanie Božieho kráľovstva, lebo im bude vlastná veta:


Pane idem za tebou a bodka.

Žiadne ALE NAJPRV.


NA ROZMÝŠĽANIE


V akých oblastiach svojich životov máme tendenciu produkovať najviac ALE NAJPRV, čiže uprednostňovať to čo chcem ja pred tým, čo vieme, že chce Boh?


Navrhni model radikálneho nasledovania Krista, ak si zamestnaný, máš rodinu, hypotéku, koníčky (máš buď sociálne cítenie, alebo si technický typ, alebo si umelecky zameraný).


61 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page