top of page

Každú stredu od 18.00 na Súľovskej 2 diskutujeme  o zaujímavých témach z Biblie.

Niekedy nás čaká alternatívny program, napríklad opekačka, recitál, podvečer otvorených dverí a podobne. 

bottom of page