top of page
Vyhledat
 • Tomáš Valchář

Manželstvo – komunikácia

Aktualizováno: 25. 2. 2022


 

Existuje komunikácia verbálna a neverbálna. Neverbálna sa deje cez gestá, mimiku, pohľad a podobne. Verbálna sa deje pomocou slov. Každý sme vysielačmi a príjemcami signálov cez ktoré prebieha komunikácia s inými.

Moc slova

Slová môžu zjednotiť alebo rozdeliť, požehnať alebo prekliať, uzdraviť alebo zraniť, povzbudiť alebo zraziť, stvoriť alebo zničiť, osvietiť alebo zatemniť, oslobodiť alebo zotročiť.

Aby slová mali vždy pozitívny účinok je dôležité ich vedieť v našej komunikácii správne používať. Preto zámerom tohto pojednania je osvojiť si základné pravidlá komunikácie.

Hĺbka komunikácie

Je dôležité, aby manželia vo svojom vzťahu zažívali všetky nasledujúce úrovne vzájomnej komunikácie:

a) Každodenné, obyčajné, povrchné rozhovory.

b) Rozhovory o ľuďoch, oznámenia o veciach, výmena informácií.

c) Vyjadrovanie svojich názorov a hodnotení.

d) Vyjadrovanie pocitov.

e) Stretnutie sŕdc. Úplná otvorenosť voči partnerovi.

Úplné otvorenosť voči partnerovi je nádherná, ale veľmi zriedkavá.

Úplnej otvorenosti bráni:

a) Strach z toho, že druhý nevycíti tu úžasnú dôležitosť popisovaného pocitu či myšlienky, ktorú sa mu snažíme komunikovať a zostane ľahostajný.

b) Strach z nepochopenia, kritiky, odsúdenia a odmietnutia od toho, koho mám najradšej.

c) Strach z toho, že mi môj partner bude radiť. Partner pre ktorého je okamžite všetko jasné, ktorý sa prejavuje, ako keby jeho vnímanie bolo neomylné a mal patent na pravdu, a preto svojmu náprotivku hneď vysvetlí, ako sa musí správať, aby uspel, nech už je problém akýkoľvek, pôsobí na svojho partnera dojmom, že ho považuje za neschopného a totálne vygumovaného.

d) Neprijatie odlišnosti partnera. Neviem a nechcem prijať, že sa môj partner odo mňa toľko líši, že myslí, cíti a jedná iným spôsobom než ja. To, že druhý má iný vkus, iné pocity a nádeje sa okamžite berie ako výzva, urážka, útok, výčitka a nie ako dobrý dar.

e) Ak partner pocíti, že jeho náprotivok si už o ňom urobil svoju morálnu diagnózu s ktorou nič nepohne, prestane ku nemu byť otvorený a skryje v sebe všetky svoje hlbšie pocity.

f) Ak každý hovorí hlavne preto, aby vyjadril svoje vlastné myšlienky, aby sa ospravedlnil, aby povzniesol sám seba a obvinil druhých.

g) Ak partner vie, že jeho náprotivok mu nie je ochotný zúčastnene načúvať a vžívať sa do jeho situácie a svojou účasťou ho niesť.

h) Keď partner hovorí o manželských dôvernostiach s inými osobami a robí z nich verejnú záležitosť. Možno, aby na seba upozornil alebo z nedostatku múdrosti.

Zásady komunikácie

 • Pravidelne spolu rozprávajte o pozitívnych veciach o tom, čo oceňujete, aby chvíle kedy ste v konflikte neboli jediným časom, kedy spolu hovoríte.

 • Hovorte pravdu bez hraníc (Ef4,25). Byť pravdivý znamená byť zraniteľný. Preto sú nutné kvalitné vzťahy a dôvera.

 • Buďte jeden pred druhým ako otvorená kniha s ktorej partner môže kedykoľvek ľahko čítať. Zatajovanie uráža a ničí dôveru.

 • Nepotláčajte pocity. Keď potláčate pocity, tak ich v sebe držíte tak dlho, dokiaľ nevybuchnete alebo dokiaľ neochoriete.

 • Vyjadrujte pocity tak, aby sa ten druhý necítil ihneď vinný alebo ohrozený, čiže nekonfliktným a neútočným spôsobom.

 • Keď partner urobí chybu, niečo nezvládne atď. neznepríjemňujte mu v danej chvíli život výčitkami a výstupmi. Veď jeho to väčšinou mrzí viac, ako vás.

 • Riešte veci za čerstva, pokiaľ možno okamžite. Odkladanie je semeniskom hriecha (Ef4,26 + Mt5,23-24) a vedie k tichej domácnosti.

 • Nezabudnite, že partner nie je schopný čítať vaše myšlienky.

 • Pozitívne konštruujte na tom, čo partner hovorí. Nehľadajte v jeho výpovedi nič iné, ako to, čo bolo povedané.

 • Buďte v akcii a nie v reakcii - jednajte, riešte vec a nie reagujte na partnera.

 • Hovorte v prvej osobe - čiže sám za seba.

 • Ak sa odvolávate na svedectvá iných osôb a nie ste ich ochotní menovať, vôbec ich svedectvo nespomínajte.

 • Dovoľte partnerovi s vami nesúhlasiť a napomínať vás bez toho, že by ste boli urazení, sklapli ste, napajedili sa či sa chceli mstiť. Karhavé napomínanie je cestou života (Pr6,23).

 • Cieľavedome sa vyhýbajte citlivým a zraniteľným miestam partnera, ktoré nesúvisia s problémom. Vyhýbajte sa napadaní jeho image. Keď sa útočí na citlivé miesta partnera nebude sa so mnou zdieľať. Útočme na problém a nie na ľudí.

 • Heslo najlepšia obrana je útok nevedie k riešeniu, ale k sproblematizovaniu situácie. Čím viac partner môže bez strachu, že bude napadnutý vyjadriť svoj názor, tým viacej rastie jeho láska a úcta k náprotivku a tým je väčšia možnosť kvalitatívneho rastu vzťahu.

 • Neprerušujte násilne komunikáciu:

· Skákaním do reči

· Hisákom

· Výrazom v tvári, ktorý predznamenáva výbuch

· Hrozbami, že budeš ešte horší ak...

· Osobujúc si právo posledného slova

· Zabetónovaním sa do seba (napr. už nechcem nič počuť, dosť, daj mi pokoj)

 • Nepoužívajte:

· zovšeobecňujúce slová (nikdy, vždy, nič)

· slová ktoré minimalizujú vážny problém

· príliš silný hlas

 • Hnevajte sa a nehrešte (Ef4,26). Nie každý hnev je hriech. Hnev je citový prejav, ktorý sa má použiť na riešenie problému. Ak sa hnev stane neovládaným a neprimeraným situácii je hriechom.

 • Nedotýkajte sa rodiny svojho partnera, pokiaľ sa jej vec priamo netýka. Pozor na výrazy typu: si ako tvoja mater...

 • Nikdy sa nevracajte do minulosti, len ak chcete pripomenúť niečo pekné alebo si ujasniť pôvod skutočnosti, ktorou sa zaoberáte. Žite pre prítomnosť a pre budúcnosť (Fil3,13 + Jer 31,34 + Iz43,25).

 • Pripusťte, že sú veci v ktorých sa dohodnete, že sa nedohodnete.

 • Buďte pripravení sa vzdať sa na určitý čas riešenia, pokiaľ druhá strana nie je schopná racionálnej reakcie, alebo keď je nie zrelá vidieť veci také, aké sú.

Minimum na pomoc pri riešení konfliktov

1. Zdravé riešenie konfliktu je, keď víťazmi sú obidvaja, keď obidvaja sú uspokojení (žalobca aj obvinený). Vždy hľadajte riešenie a uzávery, ktoré uspokoja obidvoch, ktoré dokážu prijať obidvaja.

2. Zvoliť vhodný čas.

3. Správne zadefinovať problém a postaviť hranice diskusii tak, aby sa týkala skutočne toho o čo ide teraz.

4. Zmieniť vlastné chyby a uznať si ich.

5. Pripomenúť si spoločné úspechy a vyzdvihnúť kvalitu osoby, ktorá zlyhala.

6. Uisťovať sa, že v každej fáze si vzájomne rozumiete.

7. Sedieť vedľa seba nie oproti sebe, ako protivníci, dotýkať sa, ale pozor na modriny od prílišných pritlačení!

8. Nesúhlas vyjadrovať konštruktívne.

9. Neodkladať vyznanie hriecha a odpustenie.

10. Modliť sa spolu počas riešenia situácie.

11. Tomu, kto bol vinný nejako spríjemniť život, potešte ho, aby neklesal na mysli a na duchu.

12. To, že máte spolu sex automaticky neznamená, že problém je vyriešený. Znamená iba, že neboli narušené vaše vzťahy. Problémy sa neriešia cez posteľ.

Pred riešením citlivej záležitosti je dobré si položiť tieto otázky:

1. Mám správne informácie?

2. Mala by to láska zakryť? Je to hriešne? Spomaľuje to rast?

3. Je moje načasovanie správne?

4. Je môj postoj správny? Snažím sa pomôcť alebo komplikovať, vyčítať a urážať.

5. Sú moje slová láskavé? Si zodpovedný za to, ako budú prijaté tvoje slová.

6. Hľadal som pomoc u Boha?

56 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page