top of page
Vyhledat
 • Tomáš Valchář

Manželstvo - základy

Aktualizováno: 25. 2. 2022


 

Manželstvo

 • nie je ľudským výmyslom

 • pochádza od Boha a je dané Bohom

 • nie je niečím iba kultúrne podmieneným

 • nie je prostriedkom na podmanenie žien

 • nemá byť v neúcte

 • nie je alternatívou medzi inými možnosťami vzťahu muža a ženy

 • je pre jedného muža a jednu ženu

 • je zmluvne zviazaný, nerozlučiteľný zväzok a vzťah

Účel manželstva

 • Naplnenie potreby vzťahu

 • Splnenie príkazu množiť sa a naplniť zem

 • Vzájomne sa dopĺňať za účelom oslavy Boha a služby Bohu

Manželstvo má odzrkadľovať

 • charakter Boha v charakteroch manželov

 • slávu Boha vo všetkom čím každé manželstvo je a čím sa vykazuje

 • jednotu Božej trojice, že totiž dvaja, ktorí sú rozdielni sú jedno

Opustenie otca a matky

 • Opustiť otca a matku znamená oddeliť sa od domova vrátane odstrihnutia nezdravej citovej naviazanosti na rodinu

 • Po vstupe do manželstva sa pre manželov ich prvým človekom stáva partner nie mama, otec, kamoš či kamoška

 • Úlohou rodičov je dať slobodu svojim deťom, obďaleč nad nimi bdieť, ponúkať radu či pomoc a nebyť urazený, keď nie je akceptovaná

 • Jedinou treťou osobou v manželstve, ktorá nikdy nič nepokazí je Boh

 • Znamená spojenie silným putom (fyzicky, mentálne, citovo, duchovne, materiálne) tak, že sa jednotlivé zložky nedajú od seba bez ujmy oddeliť. Ak sa oddelia (rozvodom), obidvaja sú zranení.

Prilepenie – priľnutie

 • Znamená spojenie silným putom (fyzicky, mentálne, citovo, duchovne, materiálne) tak, že sa jednotlivé zložky nedajú od seba bez ujmy oddeliť. Ak sa oddelia (rozvodom), obidvaja sú zranení.

Byť jedno telo

 • Žiadna oblasť života manželov nie je oddelená od manželstva. Všetko je plánované, prežívané, nesené spoločne.


Motto: Miluj a stávaj sa milovania hodným.

25 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page