top of page
Vyhledat
 • Tomáš Valchář

Manželstvo - rozdiely

Aktualizováno: 25. 2. 2022


 

Rozdiely medzi typickým mužom a typickou ženou


1. Muž túži byť uznávaný, obdivovaný, vážený.

 • snaha vyniknúť

 • potreba uznania a úcty v práci

 • ocenenie schopností

1. Žena túži byť milovaná.

 • byť milovaná pre ňu samu

 • túži po prejavoch náklonnosti

2. Muž sa nevyhýba nebezpečenstvu, dobrodružstvu

 • charakterizuje ho dobývanie, objavovanie, vojenčenie

 • šport hraničiaci s nebezpečenstvom

 • súťaže, hry, zápasy

 • vyhľadáva situácie, kde je treba odvahu

 • muži sú tvrdí, ale krehkí

 • životný štýl typického muža dáva žene pocit nestálosti

2. Žena potrebuje lásku, krásu a bezpečie

 • pokoj pri prejavoch náklonnosti

 • ženy sú mäkké, ale húževnaté

3. Muž vníma a prežíva veci a udalosti s odstupom s nadhľadom

 • v prípade, že sa ho vec netýka, zostáva bez záujmu

3. Žena má väčšiu schopnosť vidieť veci zvnútra, stotožniť sa s nimi

 • tragédiu vníma citovo, stotožní sa s postihnutými, s cudzou bolesťou

4. Muž problémy rozoberá, uvažuje nad nimi a hľadá argumenty

 • výsledok vzniká po dlhšom uvažovaní

4. Žena má väčšiu schopnosť celoobsiahleho myslenia

 • Má vyvinutú intuíciu, tušenie, predvídavosť. Muž, potrebuje rozmýšľať než rozhodne. Žena, akoby niektoré veci vedela sama od seba. Rýchlo, intuitívne nájde riešenie.

5. Muž má väčšiu schopnosť abstraktného, teoretického myslenia

 • sú mu blízke abstraktné vedy ako filozofia a matematika

 • myslí logicky, úsudkovo, racionálne

5. Žena sa sústreďuje skôr na konkrétne problémy

 • sú jej bližšie humanitné vedy ako história, psychológia

 • myslí vo vzťahu ku konkrétnym ľuďom

6. Muž sa zaujíma o veci ako o celok - obecne

 • zaujíma sa o podstatu veci, podrobnosti nie sú dôležité

6. Žena sa zaujíma o detaily a konkrétne situácie

 • skladá si obraz s podrobností

7. Muž je zameraný na budúcnosť, má bližšie k plánovaniu

 • viac používa fantáziu

7. Žena prežíva blízku prítomnosť

 • sústreďuje sa na momentálnu udalosť

 • plánovanie nie je tak dôležité

8. Muž výrazne oddeľuje rozum od citov

 • viac robí, čo si myslí, než čo cíti

 • dokáže rozdeliť svoju citovú oblasť

 • nedokáže sa úplne obetovať

8. Žena prežíva situácie citovo, naplno

 • dáva sa celá bezozvyšku až k sebaobetovaniu

 • typicky ženské povolania sú charitatívne

9. Muž má sklon k nestálosti a prelietavosti (časté nápady..)

9. Žena dokáže byť verná a stála nech je to akokoľvek ťažké

10. Muž sa viac sústreďuje na materiálne veci a vlastnosti ľudí

 • zarába, živí rodinu

 • lepšie chápe cenové súvislosti

10. Žena sa viac sústreďuje na človeka, jeho vnútro a povahu

 • pochopí osobnosť, vnútorné pocity a problémy

 • lepšie chápe vzťahy medzi ľuďmi

11. Muž sa zaujíma o širšie okolie a dianie

 • medzinárodné vzťahy, politika

 • vzťahy v cirkvi

 • domov je miestom odpočinku

11. Žena je zameraná viac na domov

 • buduje a pretvára ho

 • vychováva deti

12. Muž sa ľahšie zmieri so všednosťou

 • považuje všedný život za normálny

12. Žena túži po zmene, romantike

 • potrebuje nové podnety, zmenu, prekvapenie, prejavy pozornosti

13. Muž má sklon obviňovať

 • podceňovať schopnosti ženy a viniť ju z neúspechu

13. Žena má sklon cítiť sa vinná

 • pociťuje vinu, keď sa jej niečo nepodarí

 • trpí pocitom menejcennosti, že nestačí mužovi

14. Muž sa zapáli pohľadom

 • vníma telesnú krásu ženy

14. Žena sa zapáli sluchom

 • vníma mužovo vyznanie, uisťovanie, že ju miluje

 • ženy rady zvádzajú

15. Muž vyjadruje svoje pocity pozvoľna, opatrne

 • potrebuje poslucháčov

 • svojou rečou vyjadruje myšlienky a odovzdáva informácie

15. Žena vyjadruje pocity spontánne

 • potrebuje vyjadrovať to, čo prežíva

 • hovorí preto, aby vyjadrila svoje pocity a emócie

16. Muž je náchylný k egoizmu, krutosti, despotizmu k pôžitkárstvu, leňošstvu, povaľačstvu, hrdosti, pýche

16. Žena má vôľové vlastnosti určované materinstvom

 • starosť o iné, oddanosť, služba, dobrota, milosrdenstvo, obetavosť

 • Žena musí byť vždy v duchovnom či telesnom spôsobe matkou. To je oblasť v ktorej je a bude braná Bohom na zodpovednosť.

17. Žena buduje citovú dôveru tak, že má potrebu zdieľať spoločné tajomstvá, rozoberať rôzne záležitosti a podobne.

17.Muž buduje citovú dôveru, dôverný vzťah tak, že chce s partnerkou niečo robiť.

Vedomie vlastnej hodnoty

ŽENY - Vedomie vlastnej hodnoty vnímajú, keď sú milované a niekomu drahé. Nedostatok telesnej krásy a pocit, že sú hlúpe a zadebnené má hlboký vplyv na ich vedomie vlastnej hodnoty.

Menštruácia

Vedomie vlastnej hodnoty a pohody u ženy súvisí s hladinou estrogénu a preto kolísa v 28 dennom cykle. Pri normálnom menštruačnom cykle dosahuje astrogén najvyššieho bodu v polovici cyklu (ovulácia). Preto najvyššie vedomie vlastnej hodnoty, emocionálneho optimizmu a sebadôvery pociťujú ženy v tomto období.

Potom ďalší hormón progesterón, produkovaný v druhej polovine cyklu, prináša zvyšujúce sa napätie, pocity úzkosti a agresivitu. Nakoniec dochádza v predmenštruačnom období k poklesu hladín obidvoch hormónov a preto nálada klesá na najnižší bod. Predmenštruačná fáza súvisí s pocitmi bezmocnosti, úzkosti a nepriateľstva i s túžbou po láske.

Každý mesiac by si mala žena so sebou pohovoriť a povedať si: Aj keď sa cítim ako neschopná a menejcenná, neverím tomu. Viem, že sa niekoľko dní nebudem cítiť normálne a je smiešne sa tým trápiť.

V tomto období je osobitne dôležité uspokojovať manželkinu potrebu náklonnosti a nežnosti aj keď po dobu troch či štyroch dní nebude asi k pomilovaniu. Manžel by sa mal vyhýbať diskusiám o zemetrasenie vyvolávajúcich témach a to do doby než vnútorná búrka v žene skončí.

MUŽI - vedomie vlastnej hodnoty odvodzujú zo skutočnosti, keď sú rešpektovaní v robote a ženou atď.. Ak nie sú rešpektovaní unikajú z domu, unikajú aj do alkoholu, uzatvárajú sa.

Vedomie hriešnosti

Všeobecne sú si muži vedomí svojich hriechov viac než ženy. Je to preto, lebo vedia s čím musia bojovať v svojej mysli v oblasti sexuálnych predstav a podnetov. A tiež preto, lebo zvyčajne robia viac zásadných rozhodnutí ako ženy a vedia, akým pokušeniam musia čeliť a akých kompromisov sa dopustili a dopúšťajú.

Rozprávať so ženou úprimne je pre neho o to ťažšie, že jemu a tiež jej sa zdá, že žena je v ich manželstve oveľa čestnejšia. Muž sa obáva, že by ho manželka odsúdila, moralizovala ak by sa jej zveril s niektorým nízkymi myšlienkami či túžbami. Potrebuje sa cítiť slobodný, nie pod tlakom výkriku:" Ako je možné, že máš s takýmto niečím problém," aby akúkoľvek oblasť svojho života otvoril.

Robota muža a potreby ženy

Manželka často na škodu vzťahu nechápe, ako je pre muža dôležité jeho povolanie. Vydala sa za muža a nie za jeho prácu. Žena v práci muža zvykne vidieť iba obtiaže a problémy, ktoré trápia jej muža a ktoré ničia jeho osobnosť aj keď príde domov (telefóny, služobné cesty, nadčasy...). Žena môže pociťovať averziu voči práci muža a pritom pre neho je to ta najzaujímavejšia vec na svete.

Muži často na škodu vzťahu nechápu, ako sú pre ženu dôležité jej šaty, záujmy, kaderníčka, kozmetička, priateľky a považujú to za márnosť.


Motto: Miluj a stávaj sa milovania hodným

16 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page