top of page
Vyhledat
  • Tomáš Valchář

Manželstvo - priority

Aktualizováno: 25. 2. 2022


 

Veľmi dôležitou súčasťou zdravého manželstva je porozumenie životným prioritám a vedenie zápasu o ich uvádzanie v súlad na osobnej rovine každého partnera, aby cez tento zápas bola vzdávaná česť a slávu Bohu a v manželstvách bola zažívaná väčšia pohoda a Božie požehnanie.

Je dôležité, aby sme mali jasnú a realizovateľnú predstavu o tom, čo chceme dosiahnuť v bližšej či vzdialenejšej budúcnosti vo všetkých oblastiach nášho života. Čiže čo chceme dosiahnuť v osobnom živote, rodinnom živote, v práci, cirkvi, spoločnosti a ako chceme oddychovať.

Ak mám koncepciu iba pre robotu alebo iba pre rodinu alebo iba pre tri oblasti a dve nie je jasné, že v tom ostatnom budem pokrivkávať a to sa určite negatívne prejaví.

Ak nemám predstavu pre žiadnu z týchto šiestich oblastí života a preto nemám ani čo napĺňať, ale žijem zo dňa na deň, potom sa môžeme pýtať, ako vykupujeme čas svojho života.

Je dobré mať vytvorenú jasnú a realizovateľnú predstavu o tom, čo chceme dosiahnuť v blízkej, ale aj vo vzdialenejšej budúcnosti.

Ak má byť naša predstava toho, čo chceme dosiahnuť na všetkých úrovniach nášho spoločného manželského života uskutočniteľná, musíme vedieť, že môj partner rozhoduje o mnohých možnostiach môjho fungovania a naopak.

Manželia sú spolu úzko zviazaní, majú svoje limity fyzické, psychické, intelektuálne, majú svoje predstavy o živote, sú určitými typmi osobností (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik). To znamená, že to, čo sa pre jedného môže javiť ako fantastické, druhý to isté môže prežívať ako bolesť, nadmernú záťaž atď..

Práve kvôli limitom, typu osobnosti atď. môjho partnera musím zvažovať či ísť do danej veci alebo nie, či je to či ono uskutočniteľná predstava v danej oblasti života alebo iba moje želanie, ktoré je v kontexte nás dvoch úplne od veci.

Predstava toho, čo chceme dosiahnuť a čo je dosiahnuteľné vo všetkých oblastiach nášho života musí byť výsledkom zápasu obidvoch a nie diktátom jedného, toho silnejšieho, či dominujúceho, či obratnejšieho v reči či čine.

Keď hovoríme o jasnej predstave toho, čo chceme dosiahnuť vo všetkých oblastiach nášho života je jasné, že svoju predstavu si robíme v modlitebnom zápase, pripravení nechať sa v čase prípravy aj realizácie korigovať či úplne presmerovať Duchom, aby sme vždy v Božích časoch realizovali Božie projekty.

Existuje 6 základných oblastí v našom živote v kontexte ktorých fungujeme. Sú to :

1. Osobný a profesionálny rast

2. Rodina

3. Práca

4. Cirkev

5. Spoločnosť

6. Odpočinok

Je dôležité, aby sme sa snažili žiť vo vyrovnanom modeli priorít, kde nič nie je dlhodobo zanedbávané a nič nie je na úkor toho ostatného. Je to zápas, pretože jednotlivé oblasti nášho života sa vzájomne prelínajú.

Pamätajme, že to, čo zameškám sa skôr či pozdejšie vynorí nad hladinu a potom musím dobiehať alebo často s bolesťou žať dôsledky mojich nedobehnuteľných zanedbaní (deti rastú s deficitom prítomnosti a vplyvu jedného s rodičov, partner sa mi odcudzil, pre zamestnávateľa nie som perspektívny, lebo do roboty chodím šichtu nejako pretrpieť, som večne unavený, napätý, nervózny, lebo neoddychujem, v cirkvi som sa stal iba konzumentom, lebo mám to a to... ).

Je dôležité fungovať tak, aby nič z týchto šiestich oblastí nebolo dlhodobo zanedbávané. Krátkodobo je to často nevyhnutné, ak si to vyžadujú okolnosti, lebo dôležité musí ustúpiť naliehavému. Je nevyhnutné, keď sa máme rozhodovať medzi naliehavým a naliehavým, aby naše rozhodovanie permanentne neobetovalo jednu, dve či tri, či štyri oblasti života v prospech jednej či dvoch už nech sú to ktorékoľvek.

Bolo by dobré si urobiť svoje vlastné poradie spomínaných šiestich priorít a zoradiť ich od najviac zanedbávaného až po to čo u mňa teraz dominuje. Do toho, čo zanedbávame vedome, zapierajúc samých seba investujme, aby sa náš model fungovania dostával do rovnováhy. Poradie priorít od najzanedbávanejších až po dominantné robme každý mesiac, aby sme mali pred sebou vždy živý obraz nášho fungovania v rámci priorít.

Pamätajme rozhodujúci vplyv na všetky oblasti nášho života má náš vzťah s Bohom a s tým spojená múdrosť zhora a láska, ktorá mi nedovolí pokračovať v tom čo je deštruktívne pre naše manželstvo, pre cirkev, pre zamestnávateľa, pre môj rozvoj, pre spoločnosť a nedovolí mi pokračovať na úkor odpočinku.

Aj keby sme mali každý mesiac začínať od znova v spôsobe vyváženého fungovania vo všetkých oblastiach nášho života, tak radšej začínajme odznova, ako by sme pokračovali v tom, čo bude ničiť náš život, životy iných a tak nás viesť k hrešeniu proti Bohu.


77 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page