top of page
Vyhledat
  • Tomáš Valchář

Manželstvo - manželka

Aktualizováno: 25. 2. 2022


 

Rola ženy v manželstve

PODRIADENOSŤ

Podriadenosť je vojenský výraz znamenajúci zoradenie podľa hodnosti či podľa funkcie. Každý z partnerov má rovnakú hodnotu, ale má inú funkciu. Podriadenosť znamená, že žena vďačne prijíma mužovo vedenie, jeho starostlivosť a lásku.

  • Podriadenosť je Boží plán fungovania a poriadku v manželstve.

  • Je vyjadrením ženinej lásky k mužovi.

  • Je aktom vôle a poslušnosti Bohu a nie reakciou na hodnosť či nehodnosť manžela. V poddanosti manželovi je žena poddaná Kristu.

Podriadenosť je všetko zahŕňajúci príkaz (Ef5,24):

· Je ochranou pre ženu, pretože hlavnú ťarchu konečných rozhodnutí a zodpovednosti, ak nie je medzi manželmi zhoda, nesie muž.

· Spôsob, ako zostať sviežou (1.Pet3,3-6).

· Podriadenosť je spôsob, ako nedať priechod túžbe vládnuť (1.Tim2,12), ktorá je ženiným trestom za hriech v raji. Žena má od raja túžbu po moci nad mužom Gn3,16.

· Hlavným dôvodom nepodriaďovania sa ženy mužovi je jej duchovná plytkosť.

POMOCNÍČKA

  • Nie je to nič druhoradé, lebo to isté hebrejské slovo pomoc z Gn2,18-22 je použité o Bohu v Žalme 46,2, kde sám Boh sa volá pomocou v súžení vždy osvedčenou.

  • Žena je ideálna pre roľu ozajstného dokončovateľa. Má zmysel pre detaily, muž pre hrubé kontúry Gn2,18.

  • Pomoc manželovi je pre ženu prvoradá. Muž je hlavným objektom jej pomoci či hlavným zameraním pre jej službu Prí.31,10-11.

  • Je dôležité, aby ženy prejavovali vo svojej roli radosť a spokojnosť a nie horkosť a vzburu spôsobenú pokukovaním po svetských modeloch fungovania žien v manželstve.

ÚCTA

· Ctiť muža znamená ho uprednostňovať, vážiť si, chváliť, milovať, veľmi obdivovať, rešpektovať (Ef5,33).

· Úcta znamená, že sa žena nespráva, ako jeho osobná verzia Ducha Svätého

· Úcta znamená, že sa žena nesnaží s mužom manipulovať. Znamená, že sa nezameriava iba na jeho negatívne stránky, ale vidí a oceňuje aj pozitíva. Ak nie je muž ženou ctený, ale zhadzovaný na rôznej úrovni výsledkom je napätie a jeho frustrácia. Ženy mávajú pocit, že ich mužom sa od iných dostáva dosť ocenenia a že od nich muži potrebujú opak ocenenia, aby si o sebe toľko nemysleli. Ženy by mali vedieť, že muži si najviac cenia cti a rešpektu od vlastnej ženy a až potom od kolegov a ďalších.

Základné potreby muža v manželstve

· Sexuálne naplnenie.

· Mať v žene kamaráta, spoločníka a partnera.

· Mať vedľa seba príjemnú a pre neho krásnu ženu.

· Mať vytvorený pokojný domov.

· Byť chválený, obdivovaný a ctený.

Motto: Miluj a stávaj sa milovania hodným

27 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page