top of page
Vyhledat
  • Tomáš Valchář

Manželstvo - manžel

Aktualizováno: 25. 2. 2022


 

Je dôležité, aby muž a žena radostne, vďačne, prijali úlohu a postavenie v manželstve, ktoré im Boh určil. Je dôležité, aby pochopili, že len cez prijatie svojej úlohy a svojho postavenia, každý z nich naplno využije potenciál svojej ženskosti či mužskosti a vnesie do manželstva to, čo práve len jemu Boh prednostne zveril a čo Boh od neho čaká.

Je veľa predstáv o postavení muža v manželstve. Najrozšírenejšia predstava je predstava panovania, ovládania. To je zlá predstava. Kristov pohľad na postavenie muža je, aby bol služobník (Mt20,26-27).

Boh považuje muža za zodpovedného za vedenie rodiny. Bez ohľadu na to, či muž rodinu vedie alebo nie je za ňu zodpovedný (Ef5,18-32+Kol3,16). Muži majú tendenciu hodiť vedenie rodiny na ženu a venovať sa svojej robote. Ak však muž rodinu nevediete, vážne ju oslabuje.

Rola muža v manželstve

UČÍ SA

Učí sa rozumieť svojej manželke (1.Pet3,7a). A to je príjemné, lebo muž študuje tu, ktorú miluje. Muž sa musí učiť a naučiť čo najviac o:

· ženách všeobecne

· svojej žene, aby mohol uspokojiť jej reálne potreby

· jednotlivých bremenách a povinnostiach vlastnej ženy, aby bol v obraze a rozumel jej.

MILUJE

Kristova láska uskutočňovaná mužom smerom ku svojej žene je naozajstným testom mužnosti. Dnes je veľa žien vyhladovaných z nedostatku lásky od svojich manželov.

Ako Kristus miloval?

  • prvý

  • najviac

  • zjavne

Ako má muž milovať svoju ženu?

· prvý, najviac, zjavne (1.Kor13)

· ako svoje vlastné telo

· prekonávajúc horkosť, rozčarovanosť, príkrosť ku nej, keď čelí ženiným slabostiam a zlyhaniam (Kol3,19)

Láska žene dáva identitu, bezpečie a stabilitu. Ak nie je milovaná, bude narušená jej bezpečnosť a spochybnené vedomie jej vlastnej hodnoty.

Niekto povedal: Každý musí byť niekomu niekým, aby bol niekým! Ak žena v manželstve má byť niekým potrebuje byť manželom milovaná. Ženy totiž vedomie vlastnej hodnoty vnímajú, keď sú milované a niekomu drahé.

Žena, ale aj muž potrebuje romantickú lásku v ktorej obaja partneri pociťujú vzájomnú blízkosť a vrelosť. Ignorovanie manželkinej potreby romantickej lásky je rovnako nešťastné, ako keď žena odmieta mužove sexuálne túžby. Žiaľ, že výplata a sex je to, čo niektorých mužov uspokojuje na maximum a potreba romantickej lásky ženy ich nezaujíma.

Veľa mužov nevie prejavovať lásku a prijímať ju, pretože zažili nedostatok lásky a pozornosti v svojom detstve. Ku tomu mnohí partneri považujú za nemožné trvale romanticky milovať aj keď túžia po stálom vzrušujúcom vzťahu lásky, v ktorom by prežívali bytostné zjednotenie a intímnu blízkosť s iným človekom.

Vzrušujúci vzťah lásky je možné udržiavať iba, ak sa partneri budú vedome oddávať spontánnym láskyplným citom. Romantická láska je vedomá radostná odozva na partnerove názory a pocity, na to, čo robí a na emocionálne zážitky o ktoré sa spolu delia.

VEDIE

Jeho vodcovstvo obsahuje:

  • Udávanie smeru

  • Udávanie tempa

  • Zameranosť na potreby duchovné, duševné a telesné

  • Vlastný príklad

  • Riešenie problémov

  • Vyučovanie

Vodcovstvo muža nie je:

1. Diktátorstvo a nútenie ženy k podriadenosti

2. Rozhodovanie bez spoluúčasti manželky na ňom

Muž má viacej dávať pozor na svoje vedenie, ako na to, aby sa mu žena podriaďovala. Pokiaľ muž miluje ženu a vytvára bezpečie, žena sa mu rada poddáva.

Muži musia pamätať na to, že keď žena prijíma mužovo meno je jeho zodpovednosťou dať jej v svojom charaktere a cti identitu, ktorej je hodná a s ktorou sa rada stotožní.

Spokojná žena je totiž najväčším dôkazom pravej manželskej mužnosti.

ZÁKLADNÉ POTREBY ŽENY

a) Žena potrebuje, aby ju muž ochraňoval a s nežnosťou sa o ňu staral.

b) Žena potrebuje priestor k rozhovoru a byť pozorne vypočutá. Pre ženu je diskusia cieľ, pre muža iba prostriedok k dosiahnutiu cieľa.

c) Žena očakáva od muža otvorenosť, vernosť, pravdivosť, humor, spoľahlivosť a poctivosť.

d) Žena potrebuje, aby muž prevzal na seba maximum záťaže súvisiacej najmä s ekonomikou rodiny.

e) Žena túži po tom, aby muž bol dobrým otcom, odovzdaným svojej rodine.

Žena vždy ocení, ak:

· ju jej manžel odbremeňuje od maxima obťažného

· ju jej manžel predchádza v ospravedlnení sa, odpúšťaní a obeti

· ju jej manžel chráni pred útokmi zvonka

· je jej manžel, nežný, vtipný a pozorný

· si jej manžel všíma, čo pre neho ona robí a dáva jej najavo svoje uznanie

· od svojho manžela dostáva kvety a drobné darčeky

· môže mať pár hodín v týždni iba pre seba

· jej manžel podporuje zmeny a estetiku v ich domácnosti

· jej manžel má pochopenie pre neočakávané zvraty jej chovania ženy počas jej cyklu

· jej manžel nežiada logické vysvetlenia jej rozhodnutí motivovaných citmi

· jej manžel má pod kontrolou svoj hnev a dokáže sa ovládať

· jej manžel pamätá na rodinné výročia a sviatky

Motto: Miluj a stávaj sa milovania hodným

22 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page